BỘT MÀU ĐỎ

 • 980,000VND
  ♦ Bột màu Pink ( Pigment Red 122) ♦ Cường độ màu cao, Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán và độ ổn định cao. PIGMENT VIOLET 19 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Violet 19 Specific Gravity 1.4 Paint Decorative Paints / Water based Paints C.I.No […]
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 170 F3RK C.I.No. 12475 CAS No. 2786-76-7 EC No. 220-509-3 Chemical Group:AZO Chemical Formula: C26H22N4O4
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 170 F5RKP C.I.No. 12475 CAS No. 2786-76-7 EC No. 220-509-3 Chemical Group:AZO Chemical Formula: C26H22N4O4
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 254 CAS No. 84632-65-5 EC No. 402-400-4 Chemical Group:DPP Chemical Formula: C18H10CI2N2O2
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 49:1 CAS No. 1103-38-4 EC No. 214-160-6 Chemical Group:Mono Azo Chemical Formula: C20H13O4S1/2Ba
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 53:1 C.I.No. 15860:1 CAS No. 17852-99-2 EC No. 241-808-5 Chemical Group:Mono Azo Lake Chemical Formula: C17H12CIN2O4S1/2Ba
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 57:1 C.I.No. 15850:1 CAS No. 5281-04-9 EC No. 226-109-5 Chemical Group:Mono Azo lake Chemical Formula: C18H12N2O6 SCa
 • LIÊN HỆ : TƯ VẤN & BÁO GIÁ 0988 061 426  
  • Product description: Color Index: Pigment Red 81 CAS No.12224-98-5 EC No. 235-424-7 Chemical Group:AZO Chemical Formula: C112H126MoN8O23PW
 • ♦ Bột màu Đỏ  FGR ( Pigment Red 112) ♦ Cường độ màu cao, Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán và độ ổn định cao. PIGMENT RED 112 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Red 112 Specific Gravity 1.4 Paint Decorative Paints / Water based Paints […]
0988061426
0988061426