BỘT MÀU ĐỎ

  • 980,000VND
    ♦ Bột màu Pink ( Pigment Red 122) ♦ Cường độ màu cao, Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán và độ ổn định cao. PIGMENT VIOLET 19 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Violet 19 Specific Gravity 1.4 Paint Decorative Paints / Water based Paints C.I.No […]
  • ♦ Bột màu Đỏ  FGR ( Pigment Red 112) ♦ Cường độ màu cao, Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán và độ ổn định cao. PIGMENT RED 112 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Red 112 Specific Gravity 1.4 Paint Decorative Paints / Water based Paints […]
0988061426
0988061426