BỘT MÀU XANH

 • 182,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Dương Blue 15.0  ♦ Cường độ màu cao, là xanh dương nhạt. Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán và độ ổn định cao. PIGMENT BLUE 15.0 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Blue 15.0 Specific Gravity 1.6 Paint Decorative Paints / Water […]
 • 200,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Dương Blue 15.1 ♦ Cường độ màu cao, là xanh dương ánh đỏ/ tím. Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán, chịu nhiệt tốt & độ ổn định cao. PIGMENT BLUE 15.1 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Blue 15.1 Specific Gravity 1.6 […]
 • 155,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Dương Blue 15.3 ♦ Cường độ màu cao, là xanh dương ánh đỏ/ tím & ánh xanh. Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán, chịu nhiệt tốt & độ ổn định cao. PIGMENT BLUE 15.3 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Blue 15.3 […]
 • 180,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Dương Blue 15.4 ♦ Cường độ màu cao, là xanh dương ánh đỏ/ tím & ánh xanh. Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán, chịu nhiệt tốt & độ ổn định cao. PIGMENT BLUE 15.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Blue 15.4 […]
 • 180,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Dương Blue 15.2 ♦ Cường độ màu cao, là xanh dương ánh đỏ/ tím. Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán, chịu nhiệt tốt & độ ổn định cao. PIGMENT BLUE 15.2 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Blue 15.2 Specific Gravity 1.51-1.56 […]
 • 215,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Dương Blue A4R ♦ Cường độ màu cao, là xanh dương ánh Xanh. Ánh màu tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán, chịu nhiệt tốt & độ ổn định cao. PIGMENT BLUE A4R TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Blue 15.1 Specific Gravity 1.6 Paint […]
 • 190,000VND
  ♦ Bột màu Xanh Lá Green 7 ♦ Cường độ màu cao, Green 7 có ánh màu vàng & ánh xanh. Màu sắc tươi sáng, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán, chịu nhiệt tốt & độ ổn định cao. PIGMENT GREEN 7 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ỨNG DỤNG C.I Name Pigment Green 7 […]
0988061426
0988061426